29. března 2019 proběhlo 76. zasedání Výboru Regionální rady

Hradec Králové – V pátek 29. března 2019 zasedli členové všech tří komor Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů, aby projednali celkem devět bodů programu zasedání.

Projednávané body měly tentokrát většinou informativní charakter. Členové Výboru byli seznámeni s průběhem externích kontrol a auditů, sledováním rizik na úrovni programu, změnou interní dokumentace a s novými skutečnostmi k rizikovým projektům.

Členům byla na jednání představena Zpráva o výsledcích činnosti Útvaru interního auditu za rok 2018. Výsledky auditů, které proběhly v roce 2018, potvrdily přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly, žádné nedostatky nebyly zjištěny.

„Od 1. dubna 2019 došlo ke snížení maximálního počtu zaměstnanců na dvanáct. Aktuálně mohu konstatovat, že snižování počtu zaměstnanců je naplňováno v souladu s predikcemi vývoje při ukončování činnosti regionálních rad a zajištěním efektivnosti práce“, uvedla Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční 21. června 2019.