64. zasedání Výboru Regionální rady proběhlo na Krajském úřadě v Pardubicích 16. 12. 2016

Pardubice – Naposledy v letošním roce, v pátek 16. 12. 2016,  zasedali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v prostorách Krajského úřadu v  Pardubicích. 64. zasedání mělo na programu patnáct bodů.  

Členové Výboru projednávali aktuálně zařazené body, ale zabývali se také tématy, která jsou na programu jednání na konci každého kalendářního roku. Jednalo se zejména o rozpočtový výhled na další roky či bilanci podaných stížností. Nechyběla informace o rizikových projektech, externích kontrolách nebo výstupech interního auditu.

Členové Výboru byli samozřejmě seznámeni také s plněním interního harmonogramu ukončování programu a harmonogramu přípravy Závěrečné zprávy o provádění Regionálního operačního programu Severovýchod. „Zpráva byla na začátku prosince schválena Monitorovacím výborem a po aktualizaci některých dat bude v souladu s harmonogramem odeslána Evropské komisi do konce března 2017,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Lenka Vašátková.

Výbor schválil mimo jiné také plán zasedání Výboru pro příští rok. „Pro rok 2017 bylo schváleno pět termínů zasedání,“ informoval vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu Daniel Jankovič, „z toho čtyři zasedání by měla proběhnout videokonferenčně. Tento způsob jednání je praktický a šetří členům Výboru čas.“ Zasedání Výboru jsou v roce 2017 naplánována na leden, březen, červen, září a prosinec.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční 27. ledna 2017, a to právě prostřednictvím videokonference.