65. zasedání Výboru Regionální rady proběhlo prostřednictvím videokonference

Hradec Králové – Dne 27. ledna 2017 projednávali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference body, které byly na programu 65. zasedání.

Na lednovém zasedání představila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Lenka Vašátková, členům Výboru sedm bodů, v nichž je mimo jiné informovala o průběhu a výsledcích externích kontrol a auditů a o zprávě z interního auditu zaměřeného na vedení spisové služby a zajištění archivace v období ukončování operačního programu. Členové Výboru byli také seznámeni s novými skutečnostmi týkajícími se rizikových projektů, které jsou řídícím orgánem dlouhodobě monitorovány.

Dalšími projednávanými tématy byl pokrok v ukončování programu, zejména plnění jednotlivých kroků interního harmonogramu přípravy Závěrečné zprávy o provádění Regionálního operačního programu Severovýchod a příprava podkladů pro závěrečnou certifikaci výdajů. Ředitelka Úřadu podala členům Výboru rovněž informaci o snižování počtu zaměstnanců, které probíhá v souladu s predikcemi stanovenými v roce 2015.

„Výbor také schválil poslední změnu rozpočtu roku 2016 a zároveň 1. změnu rozpočtu pro letošní rok na základě aktuálního vývoje obou rozpočtů“, uvedla Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.  

Další, v pořadí již 66., zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční 31. března 2017 opět prostřednictvím videokonference.