77. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod proběhlo 21. 6. 2019

Hradec Králové – 21. 6. 2019 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod opět prostřednictvím videokonference. Všechny tři komory byly v 8:30 hodin usnášeníschopné. Předseda Výboru, Pavel Hečko, přivítal přítomné a zahájil jednání.

Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu, v úvodu zasedání podrobně informovala o ukončování činnosti regionálních rad a jednáních, která v této souvislosti proběhla. Ředitelka Úřadu se na začátku června 2019 zúčastnila setkání ministryně pro místní rozvoj a ministryně financí s hejtmany, předsedy Regionálních rad a řediteli Úřadů Regionálních rad. Diskutována byla nejen otázka krytí dalších finančních nároků příjemců dotací, ale i otázka zrušení Výboru, příp. snížení počtu členů Výboru pro rok 2021.

Členové Výboru schválili změny projektů v udržitelnosti, vzali na vědomí informace o výstupech interního auditu, externích kontrolách, rizikových projektech a porušení rozpočtové kázně.

Závěrečnými body programu zasedání bylo schválení účetní závěrky za rok 2018 a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2018.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod proběhne prezenčně 20. září 2019 a členové všech tří komor se setkají v prostorách Hotelu Ještěd.