82. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod proběhlo dne 25. 9. 2020

Hradec Králové, Pardubice, Liberec – dne 25. 9. 2020 proběhlo poslední plánované videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také „VRR“) před krajskými volbami. 

Členové VRR na tomto zasedání schválili změnu rozpočtu na rok 2020, rozpočet na rok 2021 a počet zaměstnanců Regionální rady.

V rámci předložených bodů byly projednávány žádosti příjemců o dočasné přerušení doby udržitelnosti u projektů „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ a „Volnočasové plochy Liberec I“. „Přerušení doby udržitelnosti projektů je schvalováno na nezbytně nutnou dobu a po splnění všech podmínek pro umožnění přerušení doby udržitelnosti projektů“ doplnila Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu Regionální rady.

Členové VRR  se dále zabývali pravidelně zařazovanými tématy, jako jsou výstupy interního auditu, externích kontrol a auditů, rizikovými projekty a obdrženými rozhodnutími odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční v prosinci 2020.