85. zasedání Výboru Regionální rady

Hradec Králové – v pátek 24. 9. 2021 proběhlo plánované 85. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů.

V rámci tohoto zasedání členové VRR schválili 3. změnu rozpočtu na rok 2021, jejíž součástí je vrácení nevyužitých finančních prostředků ve výši 450 000 Kč zpět do rozpočtů krajů. Dále členové VRR projednali odpis nedobytné pohledávky u projektu „Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č. p. 251“, byli informováni o obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně, rozsudků v rámci vedených soudních sporů a dále také o vývoji situace u tzv. rizikových projektů.

Příští a zároveň poslední jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod proběhne prezenčně dne 19. listopadu 2021 a členové všech tří komor se setkají v Chlumci nad Cidlinou.