Aktualizované Pokyny pro zadávání veřejných zakázek zjednoduší výběrová řízení

p.jpg V souvislosti s aktualizovanými Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek, které vydalo na konci května ministerstvo pro místní rozvoj, byl v rámci ROP SV vydán nový metodický pokyn č. 58, jehož přílohou jsou aktualizované Pokyny pro zadávání veřejných zakázek.   Pokyny jsou závazné pro všechny žadatele a příjemce, a to pro zakázky zahájené od 10. června 2014. 

V souvislosti s novinkami v zadávání veřejných zakázek Vás upozorňujeme i na dokument, který shrnuje hlavní body připravované technické novely zákona o veřejných zakázkách a novinky, které přinesly na evropské úrovni nové zadávací směrnice.

Ke zjednodušení procesu zadávání zakázek určitě přispěje zrušení povinnosti posílat místně příslušnému ÚORP pozvánku na jednání hodnotící komise nebo možnost provést nejprve hodnocení nabídek a až poté posoudit pouze nabídku uchazeče, s kterým má být uzavřena smlouva. Metodický pokyn včetně přílohy naleznete zde.

Na základě aktualizace Závazných postupů MMR se mění i Pokyny ke stanovení finančních oprav dle závazných postupů MMR i Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF.

V souvislosti s novinkami v zadávání veřejných zakázek Vás upozorňujeme i na dokument, který shrnuje hlavní body připravované technické novely zákona o veřejných zakázkách a novinky, které přinesly na evropské úrovni nové zadávací směrnice.