BENEFIT7

Webová aplikace BENEFIT7 je určena pro podávání žádostí o podporu projektů prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a je základním nástrojem pro komunikaci žadatele, resp. příjemce a řídicího orgánu programu.

clip_image001.jpg 

Termíny instalací

Aplikace je aktualizována v pravidelných intervalech, kdy probíhá instalace upgradu systému.

 

Přístup k aplikaci

Přístup k aplikaci je podmíněn registrací na oficiálních webových adresách.

 

Pokyny pro vyplnění webové žádosti

Příručka „Pokyny pro vyplnění webové žádosti“, která popisuje práci s aplikací BENEFIT7, je na základě pravidelných instalací aktualizována. Její nejnovější verzi naleznete pod hypertextovým odkazem.

 

Aktuality BENEFIT7

Zprávy informují o novinkách webové aplikace BENEFIT7 ve vztahu k Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Severovýchod.