Bílá věž je bez makovice. Rekonstrukce dominanty Hradce podpořená z ROP Severovýchod odhalí i historické poklady

Sejmutí makovice Bílé věže Hradec Králové - Speciální jeřáb dnes sundal z Bílé věže hrotnici, hodinový cimbál, makovici a štenýř krovu. Makovici si spolu s hrotnicí převezmou do péče restaurátoři. Vyjmuto z ní bylo speciální pouzdro, v němž by se podle historiků měly nacházet dokumenty či staré mince z doby, kdy byla věžní báň naposledy rekonstruována. Stalo se tak v roce 1929. Zpět by se nejvýše položené části Bílé věže měly dostat opět v létě, v návaznosti na časový harmonogram stavby. Ta by mohla získat bezmála 35 milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod.

Rekonstrukce Bílé věže úzce souvisí s celkovým řešením revitalizace historického centra Hradce Králové a navazuje na zde již uskutečněné projekty, jakými jsou například oprava hradeb, rekonstrukce teras pod kanovnickými domy či připravovaná rekonstrukce Velkého náměstí a severních teras. „Snahou města je zvýšit atraktivitu tohoto často navštěvovaného cíle prostřednictvím plánované rekonstrukce, kterou věž prochází v těchto měsících, nepřinese jen částečnou vnější přeměnu, ale zahrne i nové interiérové řešení,“ vysvětluje některé z důvodů přikročení k rekonstrukci Jindřich Vedlich, náměstek primátora Hradce Králové odpovědný za rozvoj města.

Město na projekt rekonstrukce Bílé věže bude čerpat i peníze z Evropské unie. „Bílou věž zrekonstruuje za více než 56 milionů korun sdružení firem BAK - Renoart. Uvnitř věže bude například opraveno schodiště. V útrobách se budou pohybovat i hodináři a stranou nezůstane ani obnova dřevěné zvonice zavěšení zvonu Augustin. Právě trámy nutné k opravě zvonové stolice bude na místě pod Bílou věží z přivezených kmenů opracovávat jeden z nejlepších tesařů, což bude určitě pro veřejnost zajímavé a v rámci České republiky unikátní,“ prozrazuje primátor Zdeněk Fink.

Více fotografií ze sejmutí makovice najdete zde.

Proměna Bílé věže bude spočívat zejména v opravě krovu a v novém opláštění báně. Dojde zároveň k přístavbě vstupního objektu a k vestavbě schodiště včetně podest. Samozřejmostí projektu budou nové technické instalace, audiovizuální technika, scénická světla či mobiliář. Vše probíhá pod dohledem památkářů, archeologů i statiků.

Více informací se dočtete zde