Budoucnost Regionální rady Severovýchod? S koncem roku neskončí

Zasedání Monitorovacího výboru Regionální rady Severových... Pardubický kraj – Již po čtyřiadvacáté se 5. června sešli členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu Severovýchod, aby společně prodiskutovali otázky spojené s realizací programu a především také otázku zdárného ukončení. Tentokrát se setkání uskutečnilo v Pardubickém kraji. 

Doposud bylo v rámci ROP Severovýchod zaregistrováno 1417 projektových žádostí s celkovým finančním požadavkem z EU ve výši přesahující 37 miliard korun, což je více než dvojnásobný objem prostředků, které má program k dispozici. Vloni bylo Výborem Regionální rady Severovýchod schváleno 39 projektů za zhruba miliardu korun, celkem už se tento počet projektů vyšplhal na 748. Proplaceno bylo už 15 miliard korun, přičemž celková výše alokace se pohybuje kolem 17,5 miliard. Z hlediska proplácení prostředků patří ROP Severovýchod k těm nejlepším operačním programům v zemi. Aktuálně mu patří druhá pozice.

Avšak Regionální rada nechce nechat nic náhodě, a proto byly ještě vyhlášeny dvě výzvy v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury. První skončila již před koncem loňského roku, ta druhá byla ukončena v květnu. Projekty však mohly předkládat pouze kraje, které jsou schopné nést riziko, že budou muset rekonstrukce pokrýt pouze ze svého rozpočtu. V tuto chvíli jsou totiž projekty, které hodnotícím procesem prošly, vedeny ve zvláštním režimu. Nyní tedy nejsou na všechny tyto plány dostatečné finanční prostředky, avšak podle odhadu se ještě část financí do programu vrátí a tyto projekty budou moci být dofinancovány. „Naším cílem je efektivně vyčerpat 100 procent přidělených finančních prostředků. Právě z toho důvodu chceme mít v zásobě kvalitní projekty, které příjemci zrealizují z vlastních zdrojů a budou čekat, zda se nějaké finanční prostředky v programu uvolní. Čas se totiž velmi krátí,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák a poznamenal, že letošní rok bude tím nejnáročnějším z hlediska kontrol projektů spojených nejen s proplácením dotací.

Čas se krátí

 „Aby bylo možné stihnou vše včas, Úřad Regionální rady Severovýchod s příjemci intenzivně komunikuje. Většina projektů, které jsou ještě v realizaci, musí být dokončena do 30. června, ve výjimečných a odůvodnitelných případech je tento termín prodloužen, aby mohly být veškeré podklady zadministrovány a prostředky proplaceny včas,“ doplnil ředitel Vašák.

Monitorovací výbor byl také obeznámen se situací kolem celkové chybovosti programu za loňský rok, která byla Auditním orgánem vyčíslena na 5,1 %, avšak Regionální rada s tímto výpočtem nesouhlasí. „Do určení míry chybovosti nad dvě procenta vstoupila identifikovaná pochybení u tří projektů, kde jsme se závěry auditu nesouhlasili a rozporovali jsme je. Chybovost programu bez těchto projektů je 0,87%. I nadále kolem těchto pochybení probíhá jednání,“ upřesnil ředitel.

Co bude dál s Regionální radou?

Na programu jednání zazněly také informace týkající se budoucnosti Regionální rady Severovýchod, která se měla původně stát zprostředkujícím subjektem nového Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jenž byl ve čtvrtek 4. června schválen Evropskou komisí. Nově se tímto subjektem stalo Centrum pro regionální rozvoj, avšak to neznamená, že by Regionální rada s okamžitou platností zanikla. Naopak, i nadále bude fungovat a musí zajistit, aby byl úspěšně uzavřen ROP Severovýchod. „Toto je spojeno s několika riziky, přičemž tím nejzásadnějším je „udržení“ kvalitních pracovníků, kteří se na ukončení programu budou podílet a nebudou si hledat práci jinde, když jim Regionální rada není schopna zajistit dlouhodobější pracovní perspektivu,“ poznamenal ředitel Vašák.

Členové Monitorovacího výboru byli také seznámeni s čerpáním dotačních prostředků v rámci IPRM jednotlivých měst, s plněním komunikačního plánu anebo také s projekty, které si získaly obdiv u odborníků v řadě soutěží. Celorepublikovými anebo krajskými oceněními se pyšní celá řada staveb napříč všemi třemi kraji. Nejčerstvější informací je první i druhé místo v soutěži Gloria musaealis za rok 2014 v kategorii Muzejní počin roku. Zlatou příčku obsadila rekonstrukce historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli, stříbro patří přestavbě libereckých lázní na oblastní galerii.