Budování cyklostezek – projekty nesoucí pro společnost vyšší přidanou hodnotu

Technický týdeník | 9.8.2011

Ve foyeru historické radnice v Nymburku se nedávno sešla desítka starostů a zástupců odborných útvarů tohoto města se senátorem za tento obvod Ing. Josefem Táborským, 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje. Cílem setkání bylo posoudit přípravnou etapu záměru vybudování cyklostezek podél břehu řeky Mrliny s cílem propojení dvou historických měst – Nymburka a Jičína.

Jedná se o trasu vedoucí přes Křinec a dál v celkovém rozsahu 60 km, kdy se počítá s budováním nezbytných doprovodných objektů – mostů, přechodů a podobně s uvažovaným objemem financí ve výši 150 až 200 mil. korun, informuje přítomné Ing. arch. Jan Ritter a ukazuje cestu na jedné z map nápadité výstavy k tomuto tématu. Výsledkem by bylo spojení dvou historických měst Nymburka – města na Labi a Jičína – města pohádky. Takže vznikne turisticky zajímavý „trojúhelník“ po březích Mrliny a Cidliny až k Labi. Zatím jsme na začátku, konstatuje arch. Ritter. Teď bude záležet na přístupu Středočeského a Královéhradeckého kraje, zainteresovaných měst a obcí, aby tento záměr byl podpořen a dotažen.
Těch variant kudy vést cyklostezky je několik
Odvíjejí se od řešení vlastnických, majetkoprávních vztahů uvažovaných pozemků i samotných technických řešení, souvisejících se stavem hrází řek. Záleží, jestli jsou dostatečně široké. Někde jsou v rozpětí třeba 1,5 metru, ale parametry šířky obousměrné stezky jsou minimálně dva a půl metru. Samozřejmě ne všude, podle provozních podmínek bude třeba dodržovat tyto rozměry, upřesňuje arch. Ritter. Protože se místy nachází i záplavové území bude třeba počítat s odklony na polní cesty, postavení mostků i dalších objektů.
Technických problémů k řešení bude zřejmě dost
To potvrdili v rozsáhlé diskusi odborníci z Útvaru architekta města, městského rozvoje i z Povodí Labe či představitelé zainteresovaných měst a obcí. Tím hlavním problémem, při dodržení všech stanovených podmínek, budou však zdroje financování. S tímto názorem souhlasil Ing. Josef Táborský. Na konkrétních příkladech, které už jsou ve fázi zahájení, jmenovitě cyklostezka Hradec Králové – Jaroměř – Kuks, tak i příprava stavby cyklostezky Hradec Králové – Pardubice uvedl, že jsou z převážné míry řešeny z evropských fondů, z regionálních operačních programů a z fondu dopravní infrastruktury FDI. Získat však finanční prostředky pro tento záměr, který podporují plně Královéhradecký i Středočeský kraj, bude zřejmě úkolem na nové programové období, kdy Evropskou komisí budou tyto tematické okruhy opětně stanoveny, včetně cestovního ruchu.
Co bych však doporučoval učinit již v dohledné době, řekl Josef Táborský, je ustavení právního subjektu v podobě Svazku zainteresovaných obcí a měst. Celá příprava takového projektu - znám to z praxe - je velice složitý proces, který vyžaduje překonávat byrokratické bariéry na nejrůznějším stupni. Ale je třeba vytrvat a tím i uspět. Vždyť taková díla budovaná v současné době představují značný přínos nejen pro cestovní ruch, ale i pro život občanů celkem. Nejen z hlediska zlepšení životního prostředí. Lidé, mladší i starší, budou při cestách do měst více využívat cyklistiky místo aut, zvýší se také bezpečnost na našich cestách, ubudou nároky na parkování ve městech a člověk také tím udělá něco pro své zdraví. K tomu také přicházejí volnočasové aktivity, sport, rekreace, poznávání přírodních krás i zajímavostí v těchto regionech. A co je také významné – i nové pracovní příležitosti související s budováním těchto cyklostezek i infrastruktury služeb ve vazbě na cestovní ruch – to jsou projekty s vysokou přidanou hodnotou, proto mají naši plnou podporu, dodal závěrem Josef Táborský. *