Byl vydán Metodický pokyn k monitorovacímu indikátoru „počet nově vytvořených pracovních míst“

P1020999.JPG Hradec Králové – 1. 10. 2016 vstupuje v platnost Metodický pokyn č. 61 – k monitorovacímu indikátoru „počet nově vytvořených pracovních míst“. Postupy dle tohoto metodického pokynu jsou platné v rámci všech kol výzev pro monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti, zaregistrované v IS Benefit7 po 1. 11. 2016 (včetně).  

Cílem pokynu je sjednocení metodiky monitorovacího indikátoru „počet nově vytvořených pracovních míst“, která nahrazuje dosavadní úpravy prostřednictvím dříve vydaných jednotlivých metodických dokumentů.

Tímto zároveň dochází k upřesnění výpočtu monitorovacího indikátoru „počet nově vytvořených pracovních míst“ a stanovení náležitostí pro doložení splnění a zachování tohoto monitorovacího indikátoru, jako je např. povinnost překládat mzdové listy zaměstnanců na nově vzniklých pracovních místech. Naopak se ruší povinnost předkládat podklady o odvodech na sociální zabezpečení.

Pro seznámení se s dokumentem klikněte zde.