Čerpání rezervy na vícepráce upřesňuje nový Metodický pokyn

dsc_0103_1_.jpg Způsob čerpání rezervy na vícepráce popsaný v Příručce pro žadatele a příjemce (PPŽP) a v Metodickém pokynu č. 8 upřesňuje nový Metodický pokyn č. 24, který schválil Výbor Regionální rady 18. prosince loňského roku.

Ten se vztahuje na  všechny projekty předložené ve 12. a dalších kolech výzvy, které následovaly. „Dojde-li v souladu s postupem uvedeným v PPŽP a Metodickém pokynu č. 8 k vytvoření rezervy na vícepráce v případě veřejných zakázek na stavební práce, lze při uvolnění rezervy na vícepráce, respektive zařazení nového zadávacího řízení na tyto vícenáklady do projektu, navýšit položky rozpočtu, které se vztahují k dané, či jiné stavební zakázce na vícenáklady,“ vysvětluje Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Všechny podrobnosti jsou popsány v daném pokynu.