Certifikace musí být obnovena do konce roku. Zaplaťte 160 milionů, vzkazuje Severovýchodu ministerstvo financí

Liberec – Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedal 25. ledna v Liberci. Hovořilo se o obnovení certifikace prostředků z Unie i čerpání dotací vyčleněných pro krajská města Severovýchodu.

O problematickém obnovení certifikace prostředků z Evropské unie informoval předseda Regionální rady Martin Půta. „Certifikaci je třeba obnovit do konce roku. Podle ministerstva by měly kraje zaplatit ministerstvu financí 160 milionů korun coby korekci za chyby, které Auditní orgán definoval v projektech Severovýchodu auditovaných v roce 2011. Pak bude certifikace obnovena,“ řekl s tím, že v podobné situaci jsou nyní i jiné operační programy v České republice. „Regionální rada se tomuto rozhodnutí opakovaně brání. Právní i jiné posudky, včetně vyjádření ÚOHS odpovídají názoru Regionální rady, tedy že v některých projektech, které Auditní orgán napadá, příjemci nepochybili. Na svém požadavku ale Auditní orgán trvá a unijní prostředky budou pro ROP Severovýchod uvolněny až poté, co Severovýchod zaplatí,“ dodal Zdeněk Vašák, pověřený vedením Úřadu Regionální rady. Proti rozhodnutí se ohrazují i dotčení příjemci dotací, zejména město Králíky i Dopravní podnik města Liberce. Hrozí jim totiž, že budou vracet do rozpočtu ROP Severovýchod část dotace, kterou podle Auditního orgánu čerpaly neoprávněně. „Posudky ukazují, že příjemci nepochybili, a není vyloučené, že se budou bránit soudně,“ pokračoval Zdeněk Vašák. Obdobnou situaci řeší Výbor i v souvislosti s Výroční kontrolní zprávou za rok 2012, kterou Úřad Regionální rady obdržel počátkem ledna. „Ani tentokrát nesouhlasíme s mnohými zjištěními. Auditní orgán navíc odeslal tuto zprávu Evropské komisi, aniž by ji projednal s Regionální radou Severovýchod, ačkoliv ho o to předseda Půta požádal,“ dodal Zdeněk Vašák.

Diskutovalo se také o integrovaných plánech rozvoje Hradce Králové, Liberce a Pardubic. Z dosud dokončených projektů uveďme například královéhradecké sportoviště Bavlna, rekonstruované hradby a terasy pod kanovnickými domy, pardubický sportovní areál Dašická či tamější skautské centrum Vinice, liberecký krytý bazén či dva  projekty Základní školy Lesní v Liberci. Pardubickým bylo zatím z evropských fondů proplaceno 134,7 milionů korun z 387,3 milionů korun, které má město v unijních fondech rezervováno. Na královéhradecké projekty se zatím vyčerpalo 250,1 milion korun z bezmála 467 milionů korun rezervovaných pro město v unijní pokladně. Liberečtí dosud vyčerpali 123,5 milionů korun z miliardy sto osmdesáti tří milionů korun. „Situace v čerpání dotací v krajských městech je vážná. Před březnovým zasedáním Výboru v Pardubicích se musíme setkat s primátory těchto měst. Pokud nás nepřesvědčí, že všechny vyčleněné prostředky vyčerpají, požádáme Evropskou komisi o jejich převedení do jiných oblastí, nejspíše na podporu silničních projektů,“ komentoval stav čerpání Lubomír Franc, místopředseda Regionální rady.