Ch. Gogos: Zástupci krajských měst by nás měli informovat o připravených projektech i jejich spolufinancování

Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod se setkali 30. listopadu v trutnovském multifunkčním centru UFFO. Jednání se zúčastnili také Monika Tchavdarová a Christos Gogos z Evropské komise.

Podle Zdeňka Vašáka, zástupce ředitele Úřadu Regionální rady, bylo dosud z unijních fondů prostřednictvím ROP Severovýchod  proplaceno 10,6 miliard korun, letos 1,7 miliard korun. "Téměř všechny prostředky z ROP Severovýchod už jsou rozděleny, proto se v příštím roce  nepočítá s vyhlášením  dalších výzev," řekl.

Diskutovalo se o výroční kontrolní zprávě za loňský rok a s tím související chybovosti programu a pozastavení certifikace.  

Opakovaným tématem monitorovacího výboru byly integrované plány rozvoje krajských měst. Zdeněk Vašák informoval o změnách v seznamu dílčích projektů i ve změnách finančního a časového harmonogramu všech IPRM. „Zástupci tří krajských měst Severovýchodu musí do konce příštího roku požádat o proplacení 75 procent z celkové částky vyčleněné v Evropském fondu pro regionální rozvoj na konkrétní IPRM, do poloviny roku 2014 musí předložit žádosti o proplacení 95 procent z této sumy a do konce roku 2014 pak o proplacení 99 procent. „Čerpání dotací se zatím nejlépe daří Hradci Králové,“ komentoval aktuální stav IPRM Zdeněk Vašák.  Pro Pardubice jsou v evropském fondu vyčleněny 387,3 miliony korun, zatím bylo proplaceno 134,8 milionů korun. Hradec Králové může investovat 468 milionů korun a dosud vyčerpal téměř 241,8 milionů korun. Liberec, který má dva integrované plány, může dosáhnout na bezmála 1,2 miliardy korun. Z Unie zatím odešlo na liberecké projekty 85,8 milionů korun. „Podle mého soudu není plánování krajských měst v rámci IPRM na dobré úrovni, protože není uplatňován strategický přístup. Zástupci těchto měst by nás měli na příštím zasedání informovat o připravených projektech i finančních možnostech jejich spolufinancování,“ komentoval situaci Christos Gogos. „Pokud krajská města nevyčerpají vyčleněné prostředky v daných termínech, hrozí jim, že Výbor Regionální rady rozhodne o převedení nevyčerpaných peněz na další projekty,“ dodal Zdeněk Vašák.

Odpoledne si zástupci Evropské komise i Úřadu Regionální rady kromě UFFA prohlédli v centru Trutnova také Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb provozovaný Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Rekonstrukci tohoto nevyužitého objektu, stejně jako nadčasovou stavbu UFFA, spolufinancoval ROP Severovýchod.