Chyby v žádostech o platbu se mohou vymstít. V krajním případě můžou znamenat i ztrátu dotace

p.jpg Hradec Králové – Perný rok, během něhož musí být dokončeny všechny projekty, které získaly podporu z Regionálního operačního programu (ROP) Severovýchod, aby se stihlo vše proplatit včas, je ve své polovině. Náročný však není jen pro pracovníky Úřadu Regionální rady ale také pro příjemce. Ti musejí počítat s tím, že už nebude tak jednoduché posunout termín dokončení fyzické realizace projektu a stejně tak si musejí dát mnohem větší pozor při předkládání žádostí o platbu. Pokud nebude dokumentace kompletní, může jim hrozit i ztráta části dotace.

„S blížícím se koncem programového období rostou i naše obavy z neustálého prodlužování termínů ukončení realizace projektů. Letošní rok je tím posledním, kdy je možné čerpat dotace a je tak třeba počítat s tím, že žádostem příjemců o prodloužení termínu již nemusí být vyhověno,“ říká vedoucí územního odboru v Pardubicích Lenka Fodorová. Nicméně i přesto, pokud by chtěli příjemci prodloužit termín ukončení realizace, musejí počítat s tím, že jejich žádost bude schvalovat Výbor Regionální rady. Bez tohoto kroku, není možné posun odsouhlasit. A pokud by i přesto příjemce svévolně termín realizace překročil nebo by k odsouhlasení ze strany Výboru nedošlo, hrozilo by porušení podmínek smlouvy o dotaci a ztráta dotace. Navíc žádost o prodloužení termínu ukončení projektu musí splňovat přesně stanovené podmínky.

Více se k tomuto dozvíte zde.

Dalším rizikem neproplacení dotace je nepřipravenost a administrativní chyby v žádostech o platbu. „Ačkoliv mají příjemci na přípravu požadovaných dokumentů 10 dnů od konce monitorovacího období, v žádostech o platbu se opakovaně vyskytují zbytečné administrativní chyby. Jedná se například o nesprávně vyplněné částky na soupiskách výdajů, nesoulad částek soupisky a žádosti, chybně vyplněný rozpočet projektu anebo neoznačení způsobilých a nezpůsobilých výdajů na fakturách,“ vyjmenovává Lenka Fodorová.

Analýzou projektů jsme zjistili, že v důsledku opakovaných výzev pro doplnění žádostí o platbu a jejich následnou kontrolou dochází ke zpoždění proplacení dotačních plateb o více než měsíc. S blížícím se koncem programového období tak už nebude možné opakovaně vyzývat příjemce k odstranění těchto formálních chyb a příjemci musí počítat s tím, že budou vyzváni třebas jen jednou. „Nelze tak vyloučit případy, v nichž výdaje, u kterých příjemce nedostatky neodstraní, budou označeny za nezpůsobilé. Dotace tak bude proplacena pouze z těch výdajů, které budou bez chyb a řádně podloženy požadovanými doklady,“ dodala Lenka Vašátková, která je pověřena řízením Úřadu Regionální rady Severovýchod.