Církevní restituce se mohou týkat některých projektů. Vyřešte vše včas

p.jpg Problematika církevních restitucí a procesu, který byl na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi zahájen, se může dotknout i některých příjemců respektive žadatelů o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 

Každý příjemce dotace je vázán smlouvou o poskytnutí dotace a musí dodržet veškeré podmínky Regionální operačního programu NUTS II Severovýchod, zejména požadavek udržitelnosti projektu po dobu nejméně pěti let.

V této souvislosti Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod jako řídící orgán operačního programu upozorňuje žadatele potažmo příjemce, aby v případě, pokud identifikuje, že jeho projekt je dotčen problematikou církevních restitucí, neprodleně informoval příslušný územní odbor realizace programu.