Číslo popisné penzionu Na faře zůstalo

Z katolické fary v Dubenci na Jaroměřsku se stal penzion. S číslem popisným 1, které fary v obcích  mívají… Na rekonstrukci objektu zapsaném v Ústředním seznamu kulturních památek v České republice má 35 milionový podíl dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Penzion se otevře 1. května.

Budovu z druhé poloviny 18. století nechala pod dohledem památkářů zrekonstruovat společnost Paclík s.r.o.  Z původní farní budovy je penzion se stylovými pokoji pro 35 hostů. V bývalé kočárovně, vozové kolně či koňských stájích je dnes restaurace, salónek, wellness a společenský sál. "Stavební práce skončily letos v dubnu," řekla Radka Marková z královéhradeckého Územního odboru Úřadu Regionální rady Severovýchod.

 

Něco z historie:

Významný je rok 1866, kdy se fara stala sídlem hlavního stanu rakouské armády. Pobýval tam princ Leopold a princ Vilém, vrchní velitel rakouské armády, polní zbrojmistr rytíř Ludvík von Benedek i řada rakouských generálů. Fara, hospodářské budovy i kostel byly přeplněny vojskem. Podle historiků byla dubenecká pole určena jako místo bitvy. Díky chybě ve velení rakouské armády se ale stalo, že obec byla plánované bitvy ušetřena.

 

V roce 1947 se na dubeneckou faru přistěhoval farář Bernard Toman se svými rodiči a sestrou Annou Bohuslavou. Ta byla obdařena výjimečnými schopnostmi brát na sebe nemoci druhých, takže ji vyhledávali lidé a dnes je ve vstupní hale fary umístěna pamětní deska A. B. Tomanové. Rodina se na místě zdržela 10 let.

 

Roku 1989 byla farní budova předána Biskupskému gymnáziu v Hradci Králové a o prázdninách byla částečně obývána studenty. Nakonec i tato aktivita ustala a vlastní farní budova a přilehlé hospodářské objekty zůstaly neobydlené, chátraly a postupně se rozpadaly.

 

V roce 2007 firma Paclík s.r.o. odkoupila všechny objekty od církve se záměrem objekt zrekonstruovat...

Ale to už je současnost.