Členové Výboru Regionální rady se sešli na Krajském úřadě v Hradci Králové na 68. zasedání

Hradec Králové – V pátek 22. září 2017 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v sále Zastupitelstva Krajského úřadu v Hradci Králové a projednali 11 bodů, které byly na programu tohoto 68. zasedání.

Členové obdrželi informace o činnosti Úřadu Regionální rady za období posledního půl roku. V souvislosti s ukončováním operačního programu seznámila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Lenka Vašátková členy Výboru s postupem vypořádání připomínek Evropské komise k Závěrečné zprávě o provádění ROP SV, které úřad obdržel v červenci 2017 a následně zajistil jejich vypořádání formou vysvětlení v odpovědním dopise. Dopis a ostatní potřebné dokumenty byly odeslány Evropské komisi prostřednictvím informačních systémů dne 4. září 2017.

Členové Výboru Regionální rady schválili novou organizační strukturu Úřadu Regionální rady k 1. 1. 2018, která vychází z plánu na snížení administrativní kapacity v období ukončování programu. „Od 1. 1. 2018 budou zrušeny Územní odbory realizace programu v Pardubicích a Liberci. Činnost těchto odborů převezme nový Odbor realizace a řízení programu (v Hradci Králové), který vznikne spojením současného Územního odboru realizace programu v Hradci Králové a Odboru metodického řízení programu a monitoringu“, uvedla ředitelka Úřadu.

Členové Výboru byli dále seznámeni s průběhem a závěry externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady, jež skončily ve valné většině bez jakýchkoliv zjištění. „Prezentované výsledky byly členy Výboru přijaty velmi pozitivně a z jejich úst zaznělo poděkování zaměstnancům Úřadu“, zdůraznila ředitelka Úřadu.

Výbor se dále zabýval připravovaným projektem technické pomoci na roky 2018 – 2019, změnou rozpočtu, výstupy interního auditu a dalšími pravidelnými body.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční 15. prosince 2017, tentokrát prostřednictvím videokonference.