Členové Výboru Regionální rady zasedali v letošním roce naposledy 13. 12. 2019

Hradec Králové – V pátek 13. 12. 2019 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2019. Členové projednali třináct bodů, které byly na programu této videokonference.

Členové Výboru na začátku jednání schválili plán zasedání Výboru pro následující rok. Jednání se uskuteční jako tradičně v lednu, březnu, červnu, září a prosinci 2020. Opět jsou naplánována čtyři jednání videokonferenční a jedno prezenční.

Přítomní byli mimo jiné seznámeni s činností interního auditu, s novými skutečnostmi k rizikovým projektům a vývoji u některých porušení rozpočtové kázně a sporech ze smluv o poskytnutí dotace, změnou organizační struktury úřadu a s tím spojenou úpravu dokumentace.

Od 1. 1. 2020 dojde ke snížení počtu zaměstnanců. Veškeré činnosti úřadu tak již bude zajišťovat pouze 11 zaměstnanců. Tento počet zaměstnanců je v souladu s plánovaným postupným snižováním administrativní kapacity úřadu z důvodu ukončeného programového období 2007 – 2013“, uvedla Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu.

Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválili rozpočet na rok 2020 a také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022. Jednali ale rovněž o změně letošního rozpočtu.

Diskutovali též žádost Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou o změnu smlouvy o poskytnutí dotace. Tato změna nebyla schválena vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosáhnout souhlasu všech tří komor s navrhovanou změnou smlouvy o poskytnutí dotace.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční již 24. 1. 2020.