Co mě čeká

Jičínský deník | 7.6.2010

Konečné přípravy VII. sjezdu rodáků
Starosta městečka Mlázovice Tomáš Komárek

V pondělí bych měl, pokud počasí dovolí, převzít další dokončenou etapu projektu Revitalizace veřejných prostranství, který je hrazen z prostředku ROP. Zahradníci dokončí výsadby stromů, keřů a trvalek na náměstí a pod radnicí. V úterý mě čeká zasedání výběrové komise MAS Brána do Českého ráje. Budeme vyhodnocovat projekty, které předložili žadatelé o dotaci z programu Leader a na základě jejich hodnocení doporučovat ty, které by měly obdržet podporu. Ve středu nás čeká uzávěrka aktuálního čísla měsíčníku Mlázovický zpravodaj. Společně s vedoucím kina budu také dokončovat sestavení programu pro mlázovické kino na nadcházející prázdninové měsíce. Čtvrtek je ve znamení kontrolního dne stavby komunikace v novém zástavbovém území Cihelna a převzetí dokončeného díla opravy koupaliště. Odpoledne se sejdu s odborným hospodářem při řešení výhledu hospodaření v obecních lesích. V pátek se naposledy setká organizační výbor VII. Sjezdu rodáků a přátel, který pořádáme 19. a 20. června 2010.