Co se ve městě chystá

Jičínský deník | 11.6.2010

V roce 2011 plánuje město Libáň uskutečnit druhou, nákladnější část rekonstrukce náměstí a přilehlých ploch pod oficiálním názvem“ Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy“. Akce si vyžádá celkový náklad zhruba 30 milionů korun, přičemž převážnou část těchto finančních prostředků hodlá radnice získat z fondů Evropské unie, a to z Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod. Realizace této akce bude znamenat pro Libáň zásadní změnu struktury středu města s vyčleněním parkovacích a klidových zón, výsadbou nové zeleně, umístěním elektronického informačního centra, a v neposlední řadě i vytěsnění stávajících stanovišť autobusové dopravy do prostor, které v daleko vyšší míře zajistí bezpečnost dětí, navštěvujících místní základní školu, i ostatních cestujících.