Čtěte další číslo eu´ROPLANU

DSC_0054.JPG Dubnový eu´ROPLAN, zpravodaj Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, přináší  aktuální informace o dění na severovýchodě Čech v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Pozornost věnuje zahájení ROPfóra 2010, velké informační akce Regionální rady. Dále se dočtete o vyplacení čtvrté miliardy korun z ROP Severovýchod, o schválení projektů pro krajské metropole, zachytili jsme i cestu novinářů po severovýchodních Čechách a také informaci, že jeden z projektů podpořených v rámci ROP Severovýchod patří k nejlepším investičním záměrům loňského roku. Dvoustrana dubnového čísla je věnována realizovaným projektům, které zastupují všechny kraje i prioritní osy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Na straně 5 naleznete ukázky špatné praxe v publicitě projektů, na straně 6 se věnujeme vzdělávání žadatelů a příjemců dotace, tedy plánovaným seminářům, novým metodickým pokynům, ale i webovým stránkám Regionální rady. Tam je ke stažení i nové číslo zpravodaje, který si můžete vyzvednout i na Úřadě Regionální rady.