Čtěte nový metodický pokyn

EU.jpg Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválil 10. listopadu 2011 Metodický pokyn č. 40 - Způsobilost neinvestičních výdajů u projektů, které jsou předmětem zájmu státní památkové péče.

Metodickým pokynem dochází k úpravě postupu stanovení způsobilosti neinvestičních výdajů, které se přímo týkají objektu, který je v městské památkové rezervaci, venkovské památkové rezervaci nebo jsou předmětem zájmu státní památkové péče. Tento pokyn byl aktualizován v důsledku úpravy podmínek způsobilosti výdajů. Více informací se příjemci dočtou v novém Metodickém pokynu č. 40.