Cyklostezka se zatím odkládá

Krkonošský deník | 13.10.2010

Sdružení Český ráj čeká na rozhodnutí státu o spolufinancování operačních projektů

Turnov – Velký zájem provázel cyklovyjížďku na trase zamýšleného projektu Greenway Jizera. Do pedálů se opřelo na sedmdesát účastníků. Akci pořádalo město a Sdružení Český ráj.
Trasa vedla z náměstí do Přepeř k jezu, kde bylo ve spolupráci se společností Sundisk slavnostně položeno základní „pádlo“ pro další rozšíření půjčovny lodí Jizera – Žlutá plovárna. Účastníci navštívili také běžně nepřístupnou novogotickou hrobku knížat Rohanů a svijanský pivovar.
„Propagačními jízdami po trase zamýšlené cyklostezky chceme veřejnosti projekt přiblížit. Původně to mělo být tak, že u příležitosti podzimní vyjížďky jsme měli oznámit termín zahájení prací v úseku z Líšného do Turnova. Místo toho ale bylo rozhodnutí o přidělení dotace odloženo,“ řekl Aleš Hozdecký, předseda Sdružení Český ráj.
Právě Sdružení je hlavním iniciátorem a koordinátorem projektu. Vše zahájil v září 2007 podpis dohody o partnerství na nadregionálním projektu výstavby cyklostezky moderního, evropského typu Greenway Jizera mezi Libereckým a Středočeským krajem. Odté doby se uskutečnilo několik propagačních jízd po celém toku Jizery od Kořenova po Lázně Toušeň, na několika úsecích probíhá zpracování projektové dokumentace. K realizaci je připraven první úsek z Líšného přes Malou Skálu do Turnova, na jehož výstavbu podalo Sdružení Český ráj žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Ta má být ve výši zhruba 40 milionů korun.
„Rozhodnutí o přidělení dotace bylo odsunuto. Důvodem je rozhodnutí vlády, která prostřednictvím ministra financí oznámila, že uvažuje o změně spolufinancování těchto operačních programů ze strany státu,“ přiblížil Hozdecký.
Pro Sdružení Český ráj by to znamenalo, že spolufinancování by muselo být dvojnásobné, ve výši 15 procent. Protože se jedná o neziskovou organizaci, bude to značně nepříjemné a náročné.
Podle Hozdeckého ale bylo do projektu vloženo tolik úsilí a energie, že i kdyby nakonec měl platit nevýhodný model spolufinancování, stejně by Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnerskými obcemi do realizace cyklostezky šlo a peníze by se hledaly jinde. Pokud v zimě dojde k podpisu smlouvy o dotaci, stavební práce mezi Líšným a Malou Skálou začnou hned na jaře 2011. Ještě letos bude z prostředků města Turnova opravena cesta od Dlaskova statku na Loužek.
Kromě cyklistiky projekt počítá s rozvojem vodácké turistiky na Jizeře, na kterém se hlavní měrou podílí společnost Sundisk, zastoupená maloskalskou Žlutou plovárnou. To naplňuje myšlenku projektu Greenway Jizera.
Výstavba moderní evropské cyklostezky Greenway Jizera má podporu asi 60 obcí na toku řeky, které si od cyklostezky slibují rozvoj turistiky, podnikatelských aktivit a také zlepšení péče o životní prostředí a zvýšení bezpečnosti pro cyklisty v koridoru řeky.
Zahájena byla i spolupráce s polskými partnery na propojení českých a polských cyklotras v oblasti Harrachova a Jizerky.