Další desítky milionů korun směřují na rekonstrukce silnic v krajích. Jistotu celé dotace nemá už pouze jediný projekt

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 18. 3. 2016 ... Liberec – Už pouze jediný projekt schválený v rámci ROP Severovýchod čeká, zda se na něj uvolní dostatek financí. O převodu dalších více než 67 milionů korun v rámci takzvané flexibility mezi prioritními osami rozhodli členové Výboru Regionální rady Severovýchod na svém 59. zasedání. To se tentokrát konalo v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Do oblasti rekonstrukce silnic II. a III. třídy, kde byly v rámci posledních dvou vypsaných výzev schváleny projekty krajů za více než 786 milionů korun, tak nyní půjde dalších 67 milionů korun. Z 27 projektů, díky nimž byly zrekonstruovány desítky kilometrů silniční sítě v regionu severovýchodních Čech, jen jeden jediný nemá ještě jistotu, že získá celou požadovanou částku dotace. „V tuto chvíli je pokryto zhruba 783 milionů korun z více než 786 milionů korun, jež kraje u projektů v rámci 41. a 42. kola výzvy požadovaly a byly schváleny. Ke stoprocentnímu pokrytí tak nyní v programu chybí něco málo přes tři miliony korun,“ upřesnila ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková.

Na ony tři miliony čeká Pardubický kraj u projektu rekonstrukce silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – s napojením na silnici I/37 nedaleko obce Vestec. „Výše dotace u tohoto projektu může být až 36,5 milionů korun. Nyní máme jistotu 33 milionů korun. Zda se uvolní i zbývající finance by mělo být jasné na květnovém zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod,“ upřesnil místopředseda Výboru a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

V rámci oblasti podpory rekonstrukce silnic II. a III. třídy a modernizace dopravy bylo v ROP Severovýchod vyhlášeno celkem 13 výzev, v nichž schvalovacím procesem úspěšně prošlo 191 projektů s dotací více než 7,7 miliardy korun. Celkově ROP Severovýchod za dobu své existence podpořil více než 700 projektů. Dohromady jich však žadatelé předložili 1 378 o celkovém objemu 39,6 miliardy korun, což představuje více než dvojnásobek vyčleněných financí. Hodnotícím a schvalovacím procesem jich nakonec úspěšně prošla a dotaci obdržela zhruba polovina.

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde.