Další peníze z ROP Severovýchod směřují na rekonstrukce silnic

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severový... Hradec Králové – Další desítky milionů korun budou směřovat na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Na využití bezmála 40 milionů korun se shodli na svém 58. zasedání, které se konalo 22. ledna videokonferenčně, členové Výboru Regionální rady Severovýchod. Větší část těchto prostředků je v rámci ROP Severovýchod převedena z ostatních oblastí podpory, kde už bylo u všech projektů potvrzeno dofinancování.

Peníze konkrétně poputují na pokrytí dotací u dalších projektů, které byly schváleny v rámci 41. a 42. kola výzvy. V nich kraje předkládaly projekty na modernizaci silniční sítě v regionu, přičemž 27 projektům za více než 794 milionů korun byla dotace schválena. Nicméně v danou dobu nebyly v oblasti na podporu rozvoje dopravní infrastruktury volné finanční prostředky, avšak postupně se peníze do programu vracejí. „Díky úsporám v jiných projektech a také navýšení v rámci flexibility mezi prioritními osami je nyní možné dotacemi pokrýt další z již schválených projektů, které jsou vedeny v takzvaném zvláštním režimu, a tudíž příjemci nemají jistotu, že dotaci skutečně získají,“ podotkla ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková.

 

V tuto chvíli je částka vyčleněná na projekty 41. a 42. kola výzvy téměř 716 milionů korun. Podle předpokladů by však měly dotaci získat i ty projekty, na které se zatím nedostalo. „Je pravděpodobné, že se v rámci dalších úspor podaří pokrýt většinu zbývající částky,“ dodala ředitelka. Všechny tři kraje díky těmto prostředkům zrekonstruují především silnice III. třídy, které patří k těm, jež bývají ve velmi špatném až havarijním stavu.

 

ROP Severovýchod za dobu své existence podpořil více než 750 projektů, které pomohly při rozvoji měst, obcí, škol, zdravotních zařízení anebo již zmiňované regionální infrastruktury. V tuto chvíli se program postupně uzavírá. Nyní už bylo proplaceno více než 17,3 miliardy korun z vyčleněných 18 miliard, které měl ROP Severovýchod k dispozici. 

 

Celé znění tiskové zprávy najdete zde.