Další peníze z ROP Severovýchod směřují na rekonstrukce silnic

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 19. 6. 2015 ... Liberec – Další desítky milionů korun budou směřovat na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Na využití více než 80 milionů korun se shodli na svém 54. zasedání, které se konalo 19. června v Liberci, členové Výboru Regionální rady Severovýchod. Větší část těchto prostředků je v rámci ROP Severovýchod převedena z ostatních oblastí podpory, kde už mají všechny projekty dotaci přislíbenu v plné výši.

Peníze konkrétně poputují na pokrytí dotací u dalších projektů, které byly schváleny v rámci 41. kola výzvy. V něm kraje předkládaly projekty na modernizaci silniční sítě v regionu, přičemž 22 projektům za více než 780 milionů korun byla dotace schválena. Nicméně v danou dobu nebyly v oblasti na podporu rozvoje dopravní infrastruktury volné finanční prostředky, avšak Úřad Regionální rady Severovýchod předpokládá, že během roku a následně při uzavírání Regionálního operačního programu, dojde k navrácení části evropských peněz zpět. Navíc nyní členové Výboru svým hlasováním odsouhlasili na podporu těchto projektů využití dalších více než 80 milionů korun. „Díky úsporám a také navýšení v rámci flexibility mezi prioritními osami je nyní možné dotacemi pokrýt další, z jichž schválených projektů, které jsou vedeny v takzvaném zvláštním režimu a tudíž příjemci nemají jistotu, že dotaci skutečně získají,“ podotkla Lenka Vašátková, která je pověřena vedením Úřadu Regionální rady Severovýchod.

 

Členové Výboru také rozhodovali o žádostech příjemců na prodloužení termínů ukončení realizace projektů. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli už spěje ROP Severovýchod do finále a hlavním cílem je efektivně vyčerpat 100% přidělené alokace, která činí bezmála 18 miliard korun, rozhodujícím faktorem byl důvod, proč k prodloužení termínu dochází. „V případech, kde došlo ke schválení žádostí, se vždy jednalo o nepředvídatelné okolnosti, které k tomuto posunutí přispěly. Nicméně tím nejzazším termínem je konec letošního roku a to z toho důvodu, aby bylo možné stihnout zadministrovat vše včas a proplatit tak peníze příjemcům,“ objasnil Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje.

 

Mezi schválenými žádostmi byla i ta Statutárního města Pardubice, které požadovalo posunutí termínu ukončení u projektu revitalizace Tyršových sadů. Původně mělo být vše hotovo do 30. června letošního roku. Nově musí město vše stihnout do konce září. Stejně tak došlo k prodloužení termínu ukončení u projektu výstavby lůžkového hospice v Liberci. Kraj měl původně stavbu ve finální podobě převzít do 30. listopadu, nyní má čas o měsíc delší. Dokončit projekt musí do 31. prosince. Další schválené žádosti se týkaly také rekonstrukce bývalého ústavu hluchoněmých v Hradci Králové, stavebních úprav hradecké Galerie moderního umění anebo rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči.

 

Doposud bylo v ROP Severovýchod schváleno více než 700 projektů, které mohou čerpat podporu z evropských zdrojů. Nyní je proplaceno už více než 15 miliard korun, přičemž z tohoto pohledu patří ROP Severovýchod mezi nejlepší operační programy v zemi. „Jsem velice ráda, že patříme k úspěšným programům a děláme vše pro to, abychom veškerou přidělenou alokaci vyčerpali včas a především efektivně,“ poznamenala Lenka Vašátková.

 

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde.