Evropské dotace na železniční kolejová vozidla

NUTS2.JPG Nákup jedenadvaceti nových železničních vozidel schválili 21. června v Liberci členové Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod. Obnova regionální železniční dopravy přijde na více než 613 milionů korun, které budou České dráhy a.s. coby úspěšný žadatel o dotaci čerpat z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 

Více se dočtete v tiskové zprávě.

Tam naleznete i zmínku o dalším významném zasedání Výboru Regionální rady, které se koná 10. září. „Plánujeme, že na podzim doporučíme Výboru ke schválení projekty ze čtyř kol uzavřených výzev. Uvolní se tak cesta stovkám milionů korun, které půjdou do regionu,“ zmínil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Schvalovat by se měly projekty ze 14. kola výzvy, které sledovalo cestovní ruch a jeho dvě oblasti podpory 3.1 a 3.2. Dojít by mělo také na projekty, které v rámci 15. kola výzvy prokazatelně navazují tematicky, časově a místně na Revitalizaci zámeckého návrší v Litomyšli, projekt podpořený v Integrovaném operačním programu. Půjde také o projekty registrované v 17. a 18. kole výzvy. Obě sledovala oblast podpory 1.2, konkrétně rozvoj městské dopravy včetně integrovaných dopravních systémů a ekologizace ve veřejné dopravě.