Další silnice se staly bezpečnějšími. Evropské peníze proměnily průtah obcemi Nepolisy a Staré Splavy, řidiči zaplesají i při průjezdu Náchodskou ulicí v Novém Městě nad Metují

silnice_do_Star__ch_Splav__.jpg Liberecký a Královéhradecký kraj – Jeden zajímavý projekt za druhým se s blížícím koncem roku slavnostně otevírají. Regionální operační program (ROP) Severovýchod spěje do finále a všechny schválené projekty, které si mezi sebe rozdělily a ještě rozdělí 18 miliard korun, musí být dokončeny k poslednímu dni letošního roku. Mezi ty hotové nyní přibyly další tři úseky silnic v Královéhradeckém a Libereckém kraji.

Příjemnějším se stane cestování pro řidiče projíždějící obcí Nepolisy na Novobydžovsku. Průtah se dočkal zásadní obnovy. Během čtyř měsíců, kdy byla silnice III. třídy zcela uzavřena, nahradil dlážděnou komunikaci asfaltový koberec. Rekonstrukcí prošlo i odvodnění silnice a další bezpečnostní prvky. „Tato rekonstrukce je jednou z mnoha, které letos děláme. Celková investice do rekonstrukcí silnic je téměř 700 milionů korun. Peníze se nám daří čerpat z evropských fondů, regionálních operačních programů a SFDI," řekl náměstek hejtmana a radní pro dopravu Karel Janeček. A za pravdu mu dává i skutečnost, že v těchto dnech byla slavnostně otevřena i další komunikace.

Tentokrát se jednalo o Náchodskou ulici v Novém Městě nad Metují. Obávaná trasa byla v rukou stavbařů půl roku. Dnes už je její povrch zcela nový a především bezpečnější. „Přestože se jedná o silnici třetí třídy, je na ní velice hustý provoz, protože přes okrajovou část Nového Města nad Metují převádí tranzitní dopravu ze silnice I/14. Rekonstrukcí se zvýšila nejen bezpečnost motoristů a chodců, ale také plynulost silničního provozu,“ doplnil náměstek Janeček. Lepší plynulosti bylo dosaženo rekonstrukcí nadjezdu nad železniční tratí a především novým řešením komunikace kolem něj. Nyní je totiž možný současný průjezd po mostě i pro nákladní vozidla. Naproti tomu v zastavěné části města se ulice zúžila o nový parkovací pruh. Novoměstská radnice navíc nechala opravit přilehlé chodníky.

 

I v Libereckém kraji byla v uplynulých dnech slavnostně přestřižena bílá páska. Během léta prošla kompletní rekonstrukcí silnice III. třídy do Starých Splavů, která je hojně využívaná jako přístupová komunikace k Máchovu jezeru. Otevření se uskutečnilo v úterý 6. října. Během rekonstrukce došlo nejen na samotnou výměnu povrchu komunikace, ale také na vyčištění odvodňovacích příkopů, obnovu propustků, dosypání krajnic  a  úpravu a doplnění svislého i vodorovného dopravního značení. Současně byly zrekonstruovány chodníky a vyměněny stávající stožáry veřejného osvětlení a postaveny nové u přechodů pro chodce. Bezpečnost na silnici se tak výrazně zvýšila. I tady přispěla dotace z ROP Severovýchod.