Dalších 130 milionů korun míří do severovýchodních Čech

DSC_0666.JPG NUTS II Severovýchod – Zástupci Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje se 20. června setkali prostřednictvím videokamer na Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod. Pro královéhradeckou filharmonii, liberecké sportoviště a čtyři projekty z oblasti cestovního ruchu schválili bezmála 130 milionů korun z Evropské unie. Krajským městům stanovili podmínky čerpání dotací, které plynou do regionu prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Téměř 20 milionů korun z Unie je vyčleněno na dva projekty krajských měst, a to v rámci integrovaných plánů jejich rozvoje (dále IPRM). Statutární město Hradec Králové tak bude čerpat na vybavení sálu a prostor filharmonie 8,3 milionů korun z Unie. Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci zase může počítat s 13,2 miliony korun. Ty využije na obnovu sportovišť Harcov. Výbor se zabýval také žádostmi krajských měst o změnu v harmonogramech jejich IPRM. „Dnes se stanovily podmínky možné změny v harmonogramu čerpání IPRM,“ komentoval rozhodnutí výboru Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Města tedy musí předložit plány, podle nichž vyčerpají v rámci IPRM do 30. června 2013 minimálně 75 procent unijních prostředků a do 31. prosince 2013 pak alespoň 95 procent. „Podle dnešních údajů Pardubice ani Hradec Králové nebudou mít se schválenými  podmínkami problémy. Liberec však musí svou žádost o změnu harmonogramu přepracovat tak, aby těmto podmínkám odpovídala,“ dodal Semorád.

Výbor schvaloval také dotace pro čtyři projekty, které mají do Kuksu a jeho okolí přivést turisty a zlepšit nabídku tamějších služeb v oblasti cestovního ruchu. Více než 25 milionů korun získala Obec Kuks na rekonstrukci centra. Počítá se s vybudováním vycházkového okruhu, dostavbou cyklostezky a jejím následným propojením s další cyklostezkou Modrý pás Labe. Obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS může čerpat 31,4 milionů na projekt nazvaný Braunův kraj II. Jde o revitalizaci dvou historických objektů v památkové rezervaci. Nedaleko Hospitalu bude otevřeno návštěvnické centrum se sociálním zařízením pro turisty a rodiny s dětmi. Vznikne i zázemí pro destinační společnost. Akciová společnost ZOO Dvůr Králové získala 26,4 milionů korun z EU. Díky dotaci dojde ke změně architektonického řešení vnitřní části i výběhů dnešního pavilonu lidoopů, který se promění v pavilon goril. Bezmála 16 milionů korun může z Unie vyčerpat Stanislav Bohadlo na Rentzovu barokní tiskárnu a pouliční divadlo v Kuksu. V objektu budou instalovány ukázky barokního divadla, hudby a historických barokních řemesel vázaných k výrobě knih, knihtisku, výroby ručního papíru, mědirytu a vazby. 

Jednalo se také o navýšení rozpočtu ROP Severovýchod o téměř 380 milionů korun. „Členové výboru schválili dodatečné prostředky z Evropské komise a dále převedené dotace z Operačního programu Technická pomoc,“ řekl Semorád. Ty by, jak dodal, měly plynout na rozvoj dopravní infrastruktury a regionálního školství. Na konečný verdikt Evropské komise si však musíme počkat do konce letošního roku.