Den s ROPem v Pardubickém kraji

Cesta po projektech spolufinancovaných z ROP Severovýchod v Pardubickém kraji proběhne 14. dubna. Prohlídka bude zakončena v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, kde Jan Tichý, náměstek pardubického hejtmana Radka Martínka, předá ceny laureátům festivalu Mládí a Bohuslav Martinů.

Pozvánka na akci

Den s ROPem se v Pardubickém kraji konal 14. dubna 2010. V 10,30 hodin si náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý, ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád, vedoucí Územního odboru realizace programu Jiří Rozinek a další hosté prohlédli spolu se zástupci města Chrudimi projekt Rekreační les Podhůra v Chrudimi. Od 11,35 hodin navštívil náměstek Tichý a spol. Vysokomýtskou nemocnici, kde došlo v rámci jednoho z projektů k modernizaci přístrojového vybavení.

Den s ROPem zakončil náměstek hejtmana v Poličce, konkrétně v Centru Bohuslava Martinů, spolufinancovaném stejně jako ostatní dva projekty z ROP Severovýchod. Ve 14 hodin předal na celorepublikové přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů ceny mladým umělcům z hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru a poté zhlédl jejich vystoupení. Jan Tichý také v Poličce otevřel putovní plakátovou výstavu projektů realizovaných v rámci ROP Severovýchod, která bude do 27. dubna umístěna ve vstupních prostorách tamějšího městského úřadu. Tím ale poličský program nekončil. Hovořilo se také o projektech města, ať už se jedná o zmiňované Centrum Bohuslava Martinů, regeneraci Palackého  náměstí či rozšíření průmyslové zóny. Právě k jejich realizaci významně přispěly dotace z ROP Severovýchod a tedy i z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tisková zpráva ze Dne s ROPem

Fotodokumentace Dne s ROPem

Ukázka úspěšných projektů v Pardubickém kraji:

Rekreační lesy Podhůra v Chrudimi

Modernizace přístrojového vybavení Vysokomýtské nemocnice

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce  

Čerpání ROP Severovýchod v Pardubickém kraji