Devadesát let stará budova se změní v moderní sportoviště

pardubickenovinky.cz | 26.10.2013

Sokolovna Na Olšinkách se pro následující měsíce promění ve velké staveniště. V nejbližších dnech bude totiž zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy, která už více než devadesát let slouží pardubickým sportovcům.

„Dnes, tedy ve čtvrtek 24.10. jsme podepsali smlouvu s generálním dodavatelem stavby, který uspěl ve výběrovém řízení. Přibližně do týdne chceme předat staveniště dělníkům a pak už začnou samotné stavební práce,“ říká starostka jednoty Lenka Pařízková. Pardubické novinky informoval Miroslav Janovský, tiskový úsek Magistrátu města Pardubice.

Projekt „III. etapy modernizace Sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.“ byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) a bude tak na svoji realizaci čerpat dotaci z Evropské unie, která pokryje 85 procent nákladů. Rozpočet projektu, který už Sokol odevzdal společně s žádostí Regionální radě Severovýchod, počítá s částkou téměř 88 milionů korun, samotné stavební práce přijdou na více než 82 milionů (včetně DPH). Výběrovým řízením se podařilo rozpočet stavby snížit o více než deset procent.

Modernizace sokolovny probíhá v úzké spolupráci s městem Pardubice. Zastupitelé na přípravu projektu schválili v tomto roce dvě půjčky ve výši 2,5 milionů korun, které byly použité například na zpracování projektových dokumentací, studií a průzkumných prací. Zastupitelstvo také poskytlo Sokolům 15 milionů korun na povinnou spoluúčast a úhradu neuznatelných nákladů a dalších 15 milionů, tentokrát ve formě půjčky, na předfinancování projektu. „Zatím vše běží bez větších zádrhelů. Projektová dokumentace nám byla odevzdána na konci června. V průběhu září jsme získali stavební povolení a v říjnu jsme odevzdali rozsáhlou žádost k Regionální radě soudržnosti Severovýchod. Výběrové řízení na generálního dodavatele pak bylo dokončené v průběhu října. Samotná stavba pak musí být podle smlouvy dokončená do poloviny příštího roku,“ dodává Pařízková.

Rekonstrukce bude opravdu „totální“. Projekt počítá s celkovou modernizací a rekonstrukcí hlavní budovy jednoty tak, aby znovu mohla sloužit nejenom sportovním, ale i společenským účelům. Součástí má být rekonstrukce střechy, rekonstrukce a modernizace cvičebních sálů, včetně sociálního zařízení, sanační práce hlavní budovy, rekonstrukce hlavního vstupu do budovy, včetně vybudování přístupu pro handicapované, rekonstrukce šaten a sprch, prostoru bývalé regenerace, rekonstrukce a vybavení prostorů pro semináře a školení, modernizace posilovny.

„Jsme rádi, že se Sokolům s naší pomocí podařilo projekt dotáhnout do této fáze. Sokolovna si to určitě zaslouží. Je totiž nejvyužívanějším sportovištěm v našem městě a místní tělocvičná jednota je s téměř dvěma tisíci registrovanými sportovci největší organizací nejen v Pardubicích, ale i v celém Pardubickém kraji. Další stovky lidí navíc areál využívají v rámci organizovaných nebo neorganizovaných sportovních aktivit. Sokolové už úspěšně a bez velkých problémů zvládli z IPRM zrekonstruovat ve dvou etapách venkovní areál. Od začátku práce na IPRM jsme uvažovali o tom, že by se mohla zrekonstruovat i hlavní budova. Vzhledem k průběhu přípravy ostatních projektů se ale teprve v letošním roce otevřela možnost Sokolům pomoct projekt zrealizovat. Důležité je, že projekt přesně plní potřebné indikátory a areál navíc od rána do večera, po sedm dnů v týdnu, slouží od nejmenších sportovců, až po aktivní seniory,“ říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Sokolovna ovšem není jediným projektem, který byl za pomoci evropských peněz v rámci IPRM zrealizován. „V rámci IPRM jsme již zrealizovali pět projektů – Skautské centrum Vinice, Integrační centrum sociálních aktivit, Sportovní areál Dašická a ve dvou etapách venkovní areál pardubického Sokola. Jsem opravdu moc ráda, že všechny projekty se ukázaly být smysluplné a už několik let slouží občanům našeho města. Bohužel stále ještě čekáme na realizaci dvou klíčových projektů, kterými jsou rekonstrukce třídy Míru a revitalizace Tyršových sadů. V současné době běží výběrová řízení a věřím, že se nám je podaří zrealizovat a že tak vyčerpáme všechny prostředky, které jsou v rámci IPRM pro nás připravené,“ dodává primátorka.