Dnes skončily semináře pro příjemce, kteří finišují s projektem

Pro příjemce dotací z ROP Severovýchod, jejichž projekt finišuje nebo už skončil, uspořádal Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod ve spolupráci s projektem PAAK od 21. do 23. září semináře.

Ve třech krajských městech regionu se hovořilo o závěrečné monitorovací zprávě a častých pochybeních, jichž se příjemci dopouštějí. Tématem byla i udržitelnost projektu. Svou cenu měly pro 69 účastníků – 23 v Liberci, 16 v Pardubicích a 30 v Hradci Králové - i praktické zkušenosti z pilotních projektů.