Do funkce ředitelky Úřadu Regionální rady byla jmenována Helena Kubíčková

Hradec Králové – Dne 25. 1. 2019 zasedli členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a projednali všechny body, které byly na programu tohoto videokonferenčního jednání.

V úvodu jednání byla Helena Kubíčková jmenována do funkce ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, a to s účinností od 1. 2. 2019. Helena Kubíčková pracuje na Regionální radě Severovýchod již od jejího vzniku v polovině roku 2006, od roku 2007 pak na pozici vedoucí Odboru vnitřních věcí a zároveň byla zástupcem ředitele. Od 1. 1. 2018 byla pověřena vedením Úřadu. V návaznosti na jmenování nové ředitelky Úřadu byla také schválena změna organizační struktury Úřadu a došlo ke snížení celkového počtu pracovních míst.

Členové Výboru dále projednávali změny rozpočtu na rok 2018 i 2019, změnu monitorovacího indikátoru u jednoho z financovaných projektů a porušení rozpočtové kázně.

Členové Výboru byli také seznámeni s aktuální situací v oblasti uzavírání programového období 2007–2013. „Osm operačních programů z programového období 2007 – 2013 již bylo ze strany Evropské komise uzavřeno, mezi ně se řadí i Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod. Přidělená alokace programu bude pravděpodobně ze 100 % dočerpána, neboť čerpání našeho programu není ohroženo rizikovými faktory, jako jsou nefungující projekty, fázované projekty nebo otevřené nesrovnalosti“, uvedla Helena Kubíčková.  Podrobnější informace k uzavírání programového období 2007–2013 byly členům Výboru poskytnuty prostřednictvím dokumentu „Informace o stavu uzavírání programového období 2007 – 2013“, která byla zpracována Ministerstvem pro místní rozvoj - Národním orgánem pro koordinaci a předložena vládě ČR.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční opět formou videokonference 29. března 2019.