Do Hradce Králové zavítal zástupce Evropské komise

DSC_0038.JPG Hradec Králové - Tomáš Kuchtík, slovenský zástupce generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, se v pondělí 20. října zúčastnil královéhradeckého zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

„Na zhodnocení regionálního programu Severovýchod je ještě velmi brzy, vždyť byl schválen před necelým rokem. Zatím probíhají výzvy, všechny cíle jsou naplánovány, i když je třeba říci, že v případě cyklostezek či vytvoření lůžkové kapacity v rámci cestovního ruchu velmi ambiciózně. Také z hlediska finančního čerpání jste teprve na začátku, region zatím dostal od Evropské unie jen předběžnou platbu,“ říká Tomáš Kuchtík (na snímku), který doporučuje respektování unijní decentralizační politiky, což v praxi znamená přenášení řady pravomocí na kraje. „Potvrzuje se, že zástupci krajů, kteří řídí rady regionů soudržnosti, nejlépe vědí, co jejich města a obce potřebují. Bohužel ne každá evropská země tento trend kopíruje, například na Slovensku existuje jediný regionální operační program, takže je všechno řízeno z Bratislavy. Rozvoj regionů je tedy podstatně pomalejší než v České republice,“ dodává. Monitorovací výbor tvořený zástupci regionální rady a úřadu, dále představiteli krajů a magistrátů krajských měst, ministerstev, regionálních rozvojových agentur i dalších organizací, svazů, spolků a asociací působících v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji také projednal zprávu o realizaci ROP Severovýchod, schválil výběrová kritéria pro hodnocení Integrovaných plánů rozvoje měst, byl informován o výsledcích plánu, který zpětně zhodnotil operační program a zároveň nastínil výhled do roku 2013. Usnesení z pátého zasedání výboru naleznete do 14 dnů na www.rada-severovychod.cz/Monitorovací výbor.