Do rozpočtu ROP Severovýchod přibylo 14,8 milionů EUR

2.JPG Hradec Králové – Evropská komise schválila navýšení prostředků pro ROP Severovýchod o 14,8 milionů EUR.

ROP Severovýchod získal do svého rozpočtu dalších 10,9 milionů EUR. Prostředky navýšila Evropská komise, která České republice dodatečně přidělila 237 milionů EUR. Ty rozdělila Vláda České republiky mezi operační programy. „Dotace využijeme na rozvoj silniční infrastruktury v severovýchodních Čechách,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Výzva na předkládání projektů bude vyhlášena letos od 23. ledna do 9. března 2012.

 

Dalších 3,9 milionů EUR převedených do ROP Severovýchod z Operačního programu Technická pomoc posílí školské projekty. „Díky dotacím se zlepší fyzické podmínky pro výuku a získání praktických dovedností absolventů škol v souvislosti s jejich uplatněním na trhu práce,“ dodal Semorád. Projekty je možné zaregistrovat na Úřadě Regionální rady Severovýchod od 29. února do 31. května tohoto roku.