Dobrá praxe projektů v Pardubicích

DSC_9326.jpg ROPfórum 2010, informační akce Regionální rady NUTS II Severovýchod, pokračuje. Konkrétně „Dobrou praxí projektů“, seminářem určeným žadatelům i příjemcům dotace, laické i odborné veřejnosti, zkrátka všem, kteří se zajímají o realizaci a s ní spojenou administraci projektů podpořených v rámci ROP Severovýchod. Proběhne 19. října od 9 do 12.30 hodin ve Velkém sále Congress Centre pardubického AFI Palace.

Účastníci si vyslechnou prezentace na témata, která je nejvíce zajímají. Lektoři Úřadu Regionální rady přednesou své příspěvky zaměřené na veřejné zakázky, změny v projektech a udržitelnost projektů.

Během akce přítomní zhlédnou videospoty z vybraných projektů podpořených v rámci ROP Severovýchod, aby mohli pro jeden z nich hlasovat. Pardubický hejtman a předseda Regionální rady Radko Martínek pak zástupce nejlepších projektů ocení malou pozorností. Na konci celé akce proběhne slavnostní křest nové publikace Regionální rady věnované úspěšným projektům. Doprovodný program doplní  plakátová výstava realizovaných projektů, instalovaná během letošního roku například ve Dvoře Králové nad Labem, v Chrastavě, v Hradci Králové či v Poličce. Mapuje projekty z Libereckého, Královéhradeckého i Pardubického kraje tvořících region soudržnosti Severovýchod.