Dobrá zpráva: Severovýchod opět čerpá evropské dotace

EU.jpg Evropská unie znovu spolufinancuje projekty dotované z ROP Severovýchod. Region může ze strukturálních fondů dočerpat šest miliard korun.

Po dvaceti měsících vyjednávání obnovilo ministerstvo financí ROP Severovýchod certifikaci. To znamená, že Severovýchod bude znovu čerpat unijní prostředky. „Po zaplacení sankce ve výši 253 milionů korun z rezervy veřejných národních zdrojů je spolufinancování obnoveno. O částce se spekulovalo, souvisela s chybami v projektech auditovaných v letech 2011 a 2012. Původně měla být podstatně vyšší, ale Komise přístup k výpočtu korekce přehodnotila,“ vysvětlil pověřený ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Vašák. 

A co bude dál?
„Nyní předložíme ministerstvu financí všechny výdaje, které jsme proplatili příjemcům od září 2011. V lednu vybere audit náhodný vzorek projektů, které budou kontrolovány. Územní odbory všechny tyto projekty znovu prověřují, aby se neopakovaly chyby, s nimiž jsme se potýkali v minulosti,“ dodal Zdeněk Vašák.