Dohoda o partnerství pro evropské fondy je schválena

__R_EU.jpg Praha - Vláda premiéra Bohuslava Sobotky na svém středečním zasedání dala zelenou klíčovému dokumentu pro čerpání evropských prostředků v programovém období 2014-2020. Tzv. Dohodu o partnerství mezi sebou uzavírá členský stát a Evropská komise. Spuštění čerpání v novém rozpočtovém období (2014-2020) je zase o krůček blíže. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky totiž na svém zasedání schválil důležitý dokument, tzv. Dohodu o partnerství, kterou členský stát podepisuje společně s Evropskou komisí. Její součástí jsou i operační programy.

„Česká republika si tímto dokumentem jasně vydefinovala hlavní oblasti, které chce financovat v příštích deseti letech z evropských zdrojů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO).

Investice tak v příštích sedmi letech poputují například do infrastruktury, výzkumu a vývoje, životního prostředí či na podporu energetické účinnosti. „Jsem ráda, že tvorba dohody probíhala ve spolupráci se všemi partnery a priority všech stran mohly být reflektovány ve výsledné strategii využití těchto prostředků,“ řekla také ministryně.

V příštích týdnech ale práce na přípravě čerpání v dalších letech neutichnou. Je totiž potřeba dopracovat jednotlivé operační programy.

Příprava nového programového období započala v České republice již v roce 2010. V srpnu roku 2011 pak tehdejší vláda Petra Nečase schválila národní priority, na které by se spolufinancování z EU mělo zaměřit. Priority byly postupně rozpracovány do jednotlivých operačních programů.

Jednání s Evropskou komisí o podobě strategického dokumentu začalo již před půl rokem. „Výsledný dokument tak odráží nejen připomínky Evropské komise, ale také vstupy partnerů z řad jednotlivých resortů, krajů, obcí a dalších regionálních partnerů, hospodářských a sociálních partnerů, neziskové, akademické, vědeckovýzkumné sféry a dalších,“ dodal první náměstek ministryně pro Národní orgán pro koordinaci Daniel Braun.

Dohoda o partnerství nyní poputuje k Evropské komisi, kam měla dorazit nejpozději do 22. dubna letošního roku. Finální podobu struktury operačních programů chce Evropská komise vidět nejpozději do tří měsíců od předložení dohody.

 

Zdroj: Euractiv.cz