Doplňující informace pro příjemce dotací

S ohledem na časté dotazy informujeme tímto žadatele o nastavení podmínek hlášení Veřejných zakázek malého rozsahu I. kategorie v monitorovacích zprávách o realizaci projektu podaných v BENEFIT7.

„V elektronické monitorovací zprávě na záložce Výběrová řízení příjemce neuvádí Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie. Jejich seznam umístí po ukončení zmíněných zakázek v Povinné příloze monitorovacích zpráv v části k tomu určené,“ říká Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod. „Pokud již příjemce některou Veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie uvedl v informačním systému, doplní ještě na záložce Výběrová řízení aktuální údaje a dokončí zadávání údajů o této zakázce v rámci webové aplikace BENEFIT7. Všechna ostatní výběrová řízení zadává příjemce do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě již od stavu Naplánováno,“ dodává Vašák.