Doporučení ministerstva k veřejným zakázkám

EU.jpg Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo 27. března 2012 na portálu veřejných zakázek doporučení.

Týká se zadavatelů, kteří vypsali do 1. dubna 2012 veřejnou zakázku v rozsahu od jednoho do dvou milionů korun pro dodávky a služby a od tří do šesti milionů korun pro stavební práce a dosud neuzavřeli s vítězným dodavatelem smlouvu. Vztahuje se ale také na zadavatele veřejných zakázek, kteří získali více než padesátiprocentní dotaci. „Toto doporučení ministerstvo zveřejnilo na poslední chvíli a neprojednalo ho s řídicími orgány. Příjemcům dotací může zbytečně komplikovat zadávání veřejných zakázek. Také proto s ním nesouhlasíme a ve čtvrtek 29. března budeme na toto téma hovořit se zástupci ministerstva,“ řekl Zdeněk Vašák, zástupce ředitele Úřadu Regionální rady Severovýchod. O výsledku jednání se dočtete na webu Regionální rady.