Dopravní podnik v Hradci Králové obnovuje vozový park

ČRo - hradec.cz | 16.9.2011

První z nových krátkých nízkopodlažních trolejbusů pro královéhradeckou městskou hromadnou dopravu projel minulý týden branami místního dopravního podniku. Zářijová dodávka šesti trolejbusů je další etapou obměny vozového parku, uskutečněné s podporou evropských peněz.

Jedenáct nových trolejbusů v kloubovém provedení vozí cestující už od  dubna, první krátký trolejbus typu ŠKODA 30Tr - SOR vyjel do zkušebního  provozu s cestujícími tento týden.Dopravní podnik si od nových vozů kromě vyššího komfortu pro cestující,  slibuje také úspory. Nové vozy jsou proti těm stávajícím lehčí, a tím  pádem i úspornější. Jak zdůrazňuje mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková, obnova vozového parku bude pokračovat i v dalších dvou letech.Nové vozy mají nižší vnější a vnitřní hlučnost a interiér je vybaven  novými typy sedadel s výraznou potahovou látkou, takže i vzhled vnitřku  je atraktivnější. Stejně jako nové kloubové trolejbusy, mají i krátké  verze jedny dveře navíc. Pro pasažéry tak vzniknou lepší podmínky pro  nástup a výstup a rychlejší odbavení. Nejvzdálenější dveře od řidiče  mají zajištěn monitoring kamerou.Všechny nové trolejbusy jsou také nízkopodlažní. Trolejbusová trakce je  od letošního roku v Hradci Králové již stoprocentně nízkopodlažní a  zásadním způsobem zlepšuje kvalitu městské hromadné dopravy, a to  především pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením.S novými vozy zavedl dopravní podnik u trolejbusů už v dubnu také nový  systém otevírání dveří. Cestující si otevírají dveře při nástupu i  výstupu sami, pomocí viditelně označených tlačítek.Postupná obměna trolejbusů je realizována v rámci projektu Obnova  vozového parku trolejbusů, spolufinancovaného z Regionálního operačního  programu NUTS II Severovýchod. Dotace na celkem 31 kusů trolejbusů v  letech 2011 až 2013 dosahuje cca 120 milionů Kč z celkové částky na  projekt 332 miliónů korun. Do roku 2013 pořídí město ještě dalších 14  vozů.