Dotace na vodní dílo Les Království

ČRo Hradec Králové | 10.12.2010

moderátorka
--------------------
Regionální rady NUC 2 Severovýchod už na podzim schválila dotaci na obnovu a zpřístupnění vodního díla Les Království. Povodí Labe mohlo prostřednictvím občanského sdružení Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost získat dotaci ve výši třicet milionů korun. Občanské sdružení ale od projektu odstoupilo. Více už Dana Voňková.

Dana VOŇKOVÁ, redaktorka
--------------------
Projekt zahrnoval mimo jiné vybudování muzejní expozice, sociálního zařízení a parkoviště. Vedení zmíněného občanského sdružení ovšem dotaci odmítlo, což vzbudilo na královédvorské radnici velké rozpaky. Ta se k projektu připojila a slíbila zajistit průvodcovskou službu v muzeu na přehradě. V dopise vodohospodáři ale uvedli, že od projektu odstupují z důvodu závažných personálních a administrativních změn. Královédvorský místostarosta Dušan Kubica říká:

Dušan KUBICA, královédvorský místostarosta
--------------------
Před odmítnutím této vysoké dotace s námi povodí ani VTS, která byla žadatelem o dotaci, nejednalo. Z naší vlastní iniciativy jsme zjišťovali, co se stalo, u takovéhoto projektu se nám ty důvody nezdají být ty zásadní, proč by se měla třicetimilionová dotace odmítat.

Dana VOŇKOVÁ, redaktorka
--------------------
Mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek uvedl, že tento státní podnik uvažuje o částečném naplnění projektu. Existuje tedy ještě šance na získání třicetimilionové dotace?

Václav JIRÁSEK, mluvčí Povodí Labe
--------------------
Probíhají mezi vedeními České vědeckotechnické a vodohospodářské společnosti a vedením státního podniku Povodí Labe jednání, abychom do toho mohli vložit naše vlastní prostředky. Naším cílem je, abychom to v budoucnosti zrealizovali. Neříkám v plné verzi, ale jsem přesvědčen, až začneme jednat s městem příští rok o tom, jaké kroky bychom chtěli učinit my jako firma, takže s nimi najdeme shodnou řeč.