Dotace zamíří na rekonstrukce silnic a také do zdravotnictví či sociální sféry. Tady pomůže až 632 milionů korun

Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Sever... Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Stovky milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod pomohou k rozvoji zdravotnictví a sociální sféry. Výbor Regionální rady na svém zasedání 26. června schválil projekty z 39. kola výzvy, přičemž 17 z nich se nyní dočká dotace téměř 632 milionů korun. Zbylých šest projektů je nyní vedeno ve zvláštním režimu a žadatelé musejí vyčkat, až se další prostředky uvolní. Stejně tak se podpory dočkají i další projekty z oblasti dopravy.

V 39. kole výzvy v oblasti rozvoje měst a obcí předložili žadatelé celkem 26 projektů. V tomto případě se jednalo o projekty, které pomohou rozvoji ve zdravotnictví a sociální sféře. Celkem 23 jich prošlo procesem schvalování a požadovaná částka činila více než 711 milionů korun. Členové Výboru svým hlasováním odsouhlasili na podporu těchto projektů využití dalších 43 milionů korun v rámci flexibility nad rámec stávající sumy. „V době vyhlášení výzvy byla zbývající alokace 425 milionů korun. Díky úsporám a také navýšení v rámci flexibility mezi prioritními osami je nyní tato částka téměř 632 milionů korun,“ uvedl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Martin Půta. Dotaci tak má nyní zajištěnu 17 projektů, mezi nimiž jsou rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči, nákup přístrojového vybavení nemocnic v Královéhradeckém kraji, zlepšení kvalit hospitalizační péče Krajské nemocnice Liberec anebo přístrojové a technické vybavení Pardubické krajské nemocnice (přehled všech projektů viz Přiložená tabulka). 

„Před rokem jsme se rozhodli připravit projekty také v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Nemocnice akutní péče čekají na obnovu přístrojové techniky velmi dlouho. Poslední velké peníze byly investovány v letech 2002-2004 ještě ze státního rozpočtu. Morální zastarání techniky je neúprosné. Po nyní schválených dotacích se situace výrazně zlepší,“ uvedl místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a podotkl, že osobně má velkou radost z digitalizace RTG v pardubické nemocnici. Modernizace se však kromě nemocnic dočkají i další zdravotnická zařízení v Pardubickém kraji. „V Pardubické krajské nemocnici díky tomuto rozhodnutí mohou kromě již zmiňovaného rentgenové pracoviště vylepšit jednotky intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení, zlepší se vybavení operačních sálů a přibydou nové sestavy na laparoskopické operace, které jsou pro pacienty méně zatěžující než ty klasické. Na obnovu přístrojů netrpělivě čekají také v Ústí nad Orlicí, Svitavách a Litomyšli,“  konstatoval první náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví a člen Výboru Regionální rady Roman Línek. I přes navýšení prostředků a podpoře velké části schválených projektů, však některé z nich zůstanou vedeny jako hraniční anebo ve zvláštním režimu. „Projekty ve zvláštním režimu jsou takové, které prošly administračním procesem a Výbor Regionální rady je schválil jako kvalitní projekty k poskytnutí dotace, avšak v danou chvíli na ně nebyla dostačující alokace v oblasti podpory, kam spadají,“ objasnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Tito žadatelé tak musejí doufat, že dojde k dalšímu navýšení prostředků.

Podobné vyčkávání zažívají i žadatelé s projekty z 35. kola výzvy, která směřovala na podporu zlepšení dopravní obslužnosti v regionu. Díky navýšení financí v dané oblasti na 108 milionů korun Výbor Regionální rady nyní odsouhlasil podporu pro další projekty nad rámec těch, které již byly v minulosti podpořeny. Doposud byly tyto projekty vedeny jako ty ve zvláštním režimu. Nyní tak dotace poputuje na rekonstrukci silnice druhé třídy v Hradci Králové – Slatině, kde Královéhradecký kraj na realizaci dostane 28,9 milionů korun, dalších 45,7 milionů půjde na rekonstrukci mostů na silnicích II. a III. třídy v Jablonci nad Nisou a třetím projektem se stala rekonstrukce silnice II. třídy mezi obcemi Desná a Černá Říčka. Tady činí výše dotace 24,6 milionů korun. Ostatní z projektů zůstávají stále vedeny jako hraniční anebo ve zvláštním režimu. 

Výbor také na svém zasedání schválil vypsání další výzvy v oblasti podpory rozvoje regionální dopravní infrastruktury. Projekty bude možné předkládat od 2. září do 31. října 2014. „V tuto chvíli v dané oblasti podpory nejsou volné finanční prostředky, avšak předpokládáme, že dojde k úsporám v projektech popřípadě k využití prostředků z jiné oblasti,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Zdeněk Vašák.

Výbor Regionální rady se také zabýval žádostmi příjemců dotace o možné posunutí zahájení realizace projektů anebo oddálení termínů ukončení projektů. Členové tak odsouhlasili pozdější ukončení modernizace sokolovny v Pardubicích na Olšinkách. Tato třetí etapa měla být původně hotová do 30. června letošního roku. Nově musí Tělovýchovná jednota Pardubice I. vše stihnout do 14. června příštího roku. Možnost posunutí termínů byla odsouhlasená i v případě revitalizace Tyršových sadů. Zahájit stavební práce musí město do 1. září 2014 a ukončit celý projekt do 30. června příštího roku. Stejný termín, tedy konec června 2015, byl schválen i v případě výstavby libereckého hospice.

Celé znění tiskové zprávy včetně přiložené tabulky najdete zde.