Dotazníkové šetření Evropské komise – pomozte navrhnout budoucí systém čerpání dotací tak, aby byl více přizpůsoben Vašim potřebám

EU.jpg Hradec Králové – Programové období 2007 – 2013 se už pomalu stává minulostí. Poslední dotační prostředky musejí být proplaceny nejdéle na jaře příštího roku a i proto je už v plném proudu nové programové období 2014 – 2020. Teď mají žadatelé a potažmo příjemci dotací ideální příležitost sdělit své zkušenosti s celým systémem čerpání evropských dotací. Pomozte vytvořit nový systém, který Vám bude co nejvíce vyhovovat. 

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci při realizaci projektu Evropské komise, Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL), jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013, a to prostřednictvím účasti v dotazníkovém šetření.

 

Jak zpracovatel uvádí, toto hodnocení, včetně tohoto dotazníkového šetření, napomůže tvůrcům politik EU navrhnout budoucí implementační systém tak, aby byl více přizpůsoben potřebám subjektů zapojených do implementace politiky soudržnosti.

Realizace tohoto hodnocení byla ze strany DG REGIO zadána společnostem KPMG a Prognos.

 

Dotazníkové šetření je dostupné hned v několika jazycích online zde: ODKAZ NA ONLINE DOTAZNÍK

Dotazníkové šetření bylo zveřejněno rovněž na internetových stránkách DG REGIO: DOTAZNÍK NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH DG REGIO

 

Za vyplnění uvedeného dotazníku Vám předem děkujeme.