Důležité upozornění k veřejným zakázkám

is_1_.jpg Na Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod se obrátila Policie České republiky. Informovala o šetření možného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek u některých projektů realizovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a dalších operačních programů.

Jedná se o případy, u nichž se mělo v rámci užšího řízení losovat v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. U projektů, kde bude důvodné podezření na uvedené porušení zákona o veřejných zakázkách, případně jiných zákonů, rozhodne řídicí orgán o přerušení proplácení finančních prostředků, a to do doby uzavření vyšetřování.

Z důvodu trvalé právní nejistoty ohledně zužování okruhu uchazečů o veřejnou zakázku doporučujeme všem žadatelům a příjemcům, aby nerealizovali užší řízení s využitím losování u veřejných zakázek projektů, které budou předmětem poskytnutí dotace z ROP Severovýchod. Řídicí orgán zdůrazňuje, že jde o doporučení vůči příjemcům dotace. Zadávací řízení formou užšího řízení je v současnosti nadále zákonným způsobem zadávacího řízení.