Důstojné prostředí pro duševně nemocné. Ve Svitavské nemocnici bylo otevřeno nové psychiatrické oddělení

Slavnostní otevření psychiatrického oddělení Svitavské ne... Svitavy – Historie s novodobou architekturou. Dva prvky, které se snoubily při výstavbě nového psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici. Na modernizaci budovy kláštera a výstavbu nové budovy, která na tu historickou navazuje, přispěly velkou měrou evropské peníze z ROP Severovýchod. Slavnostní otevření se uskutečnilo v pondělí 16. února.

„Investovat do výstavby ve Svitavské nemocnici a právě do psychiatrického oddělení bylo strategické rozhodnutí kraje. Potřebovali jsme zvýšit kapacitu v tomto oboru, která byla nedostatečná právě ve východní části našeho regionu,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Nyní má oddělení k dispozici o 30 lůžek navíc. Zvlášť je na oddělení umístěna otevřená lůžková část pro 30 pacientů a vedle toho tu mají také uzavřené oddělení pro 25 lidí. K dispozici jsou také dvě psychiatrické a dvě psychologické ambulance. Nově bylo vybudováno zázemí pro skupinovou terapii, psychoterapii a své místo tady našly i speciální zájmové dílny. Velkým krokem vpřed je také vznik denního stacionáře.

Psychiatrické oddělení Svitavské nemocnice tak nyní pacientům nabídne nejen moderní prostředí, ale i péči.

Více informací najdete zde.