Dva pracovníci liberecké pobočky Úřadu Regionální rady byli obviněni

EU.jpg Liberec – Podle aktuálních informací, které získal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, dva pracovníci liberecké pobočky Úřadu, kteří v úterý 1. dubna 2014 podávali na Policii ČR vysvětlení ve spojitosti se dvěma projekty, byli obviněni.

„Podle aktuálních informací, které máme k dispozici, byli oba pracovníci obviněni ze spáchání trestného činu. Bližší informace zatím neznáme. V současnosti ani jeden z nich není na pracovišti, a to z důvodů dovolené a pracovní neschopnosti,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Vašák a doplnil: „Nastalá situace je pro nás velmi nepříjemná, stále tomu nemohu uvěřit a pevně doufám, že se vše brzy vysvětlí.“ 

Vyšetřování se podle všeho týká projektů „Oddychová zóna na Perštýně“ a „Centra podpory Geotermálního využití energie“. První jmenovaný byl schválen k podpoře, ale nebyla u něj doposud podepsána smlouva o poskytnutí dotace. U druhého z projektů běží jeho realizace, avšak nebyla zatím předložena žádná žádost o platbu. „Ani u jednoho z projektů tak nebyly doposud vyplaceny z ROP Severovýchod žádné finanční prostředky,“ objasnil Zdeněk Vašák. Oba jsou od počátku vedeny jako rizikové, proto Úřad po příjemci požadoval, aby upravil finanční plán projektu a žádost o platbu byla předložena až po jeho celkovém ukončení. „Bohužel se zřejmě rizika u těchto projektů nyní potvrdila a opatření učiněná ze strany Úřadu, se tak ukazují jako správná,“ poznamenal ředitel. 

„Vzhledem ke kusým informacím, které máme nyní k dispozici, nemůžeme vzniklou situace blíže komentovat. Podle mého názoru nastavený systém žádné ovlivnění neumožňuje,“ dodal Zdeněk Vašák.

Chod liberecké pobočky byl omezen pouze jeden den, a to 1. dubna 2014, kdy policie v budově zasahovala. Ihned následující den byl provoz obnoven a v tuto chvíli je zajištěn standardní chod pobočky.

Celé znění tiskové zprávy ke stažení zde.