Dvě další výzvy na předkládání žádostí o dotaci z ROP Severovýchod vyhlášeny

DSC_0022_1.JPG Výbor Regionální rady vyhlásil 1. dubna dvě kola výzev pro předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Na podporu rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce a také na rozvoj inovačních aktivit (oblast podpory 4.2) je zaměřeno 21. kolo výzvy. Poslední žádosti o dotaci je možné předložit 30. července tohoto roku. „Částku 47,5 milionů korun ze strukturálních fondů Evropské unie lze v rámci této výzvy čerpat prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na podporu materiálně-technického vybavení a podmínek škol či učilišť a také na podporu přípravy a realizace regionálních inovačních strategií,“ řekl Zdeněk Vašák, vedoucí Metodického řízení programu a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Další, v pořadí 22. kolo výzvy, sleduje oblast podpory 2.1, tedy Rozvoj regionální center. Potrvá do 28. května letošního roku. „V rámci tohoto kola výzvy je možné překládat integrované plány rozvoje měst zaměřené na rozvoj infrastruktury školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí nebo na regeneraci a revitalizaci městského prostředí v Hradci Králové, Liberci a v Pardubicích, tedy ve městech, které mají v NUTS II Severovýchod více než 50 tisíc obyvatel,“ objasnil Zdeněk Vašák. Na integrované plány rozvoje měst je v rámci ROP Severovýchod  ve strukturálních fondech Evropské unie vyčleněno 540 milionů korun. Podrobné informace o 21. kole i 22. kole výzvy naleznete na webových stránkách Regionální rady.